Üleminek uuele pingesüsteemile – Pingesüsteemi vahetus

Üleminek uuele pingesüsteemile – Pingesüsteemi vahetus

Korteriühistu vajas seoses üleminekuga uuele pingesüsteemile elektritööde teostamist . Tegemist oli 16 korteriga kortermajaga.

Üleminek uuele pingesüsteemile sisaldas :

 1. Elektriprojekti, projekteerimistööd
 2. Uue peakilbi ehitust
 3. Magistraalkaablite vahetust, süvistamis ja freesimistööd
 4. Korrusekilpide renoveerimist
 5. Hoovivalgustuse ehitust ja valgustite paigaldust
 6. Elektripaigaldise käiduleping alates 100A – 1 aasta
 7. Koostati teostusjoonised ja anti üle kogu nõuetekohaste elektritöödega kaasnev dokumentatsioon mis on vajalik uue pingesüsteemiga liitumiseks

Garantii teostatud töödele 2 aastat, paigaldatud materjalidele tootjapoolne garantii.


Mis on Tallinna vanapinge (3 x 220 V)?
Siiani on Tallinna elektrivarustuses kohati kasutusel 3 x 220 V pingesüsteem, mida kutsutakse ka vanaks pingesüsteemiks. See 1930.–1960. aastatel väljaehitatud madalpingevõrk teenindab eelkõige Tallinna kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna, aga ka vanalinna maju. Selles aegunud võrgus tegeleme praegu ainult rikete kõrvaldamisega.
Enamik vanapingel olevast ligikaudu 1500 hoonest on kortermajad ning vähem kui kümnendik neist eramajad. Ligi poolele sellistest majadest on Elektrilevi juba välja ehitanud uue pingesüsteemiga elektrivõrgu.
Tarbimiskohtades, kus oleme klienti teavitanud võimalusest minna üle uuele pingesüsteemile, on kohustus kolme (3) aasta jooksul liituda uue võrguga.
  • Kindlam elektrivarustus. Väheneb oluliselt elektrikatkestuste arv. Uus pingesüsteem võimaldab teie tarbimiskohta varustada erinevatest alajaamadest. Kui üks alajaam peaks välja lülituma, saame tarbimiskoha lülitada teisele alajaamale.
  • Suurem võimsus. Võimalus kasutada tänapäevaseid elektriseadmeid. Sama peakaitsmega on võimalik tarbida 1,7 korda suuremat võimsust kui vanas pingesüsteemis.
  • Parem kvaliteet. Elektri kvaliteet paraneb, sest uued kaabelliinid on suure ristlõikega ning võrk on ehitatud ringtoite skeemi järgi.
  • Suurem elektriohutus. Uus liinipinge ja renoveeritud majasisene elektrivõrk aitavad vähendada elektri- ja tuleõnnetuste ohtu. Uus pingesüsteem võimaldab kasutada rikkevoolukaitset – tõenäosus saada elektrilöök muutub äärmiselt väikseks.
  • Uued võimalused. Uue pingesüsteemiga on võimalik ühendada päiksepaneele.
   Miks üle minna uuele pingesüsteemile?
   Uuel pingesüsteemil on rida eeliseid.
 • Kellel on vaja liituda uue pingesüsteemiga?
  Uue pingesüsteemiga on võimalik liituda eelkõige nendel, kelle majade ja korteriteni oleme juba välja ehitanud uue pingesüsteemiga elektrivõrgu. Seda tuleb teha kindlasti kolme aasta jooksul pärast meilt teate saamist.
  Uuele pingesüsteemile ülemineku kohustus tuleneb võrgueeskirjast
  (§ 36 lõige 1). Meie teavituse saanud tarbimiskohtade nimekiri (pdf) »
  Tallinna vana pingesüsteemi kaart ehk vana 3 x 220 V elektrivõrguga ühendatud tarbimiskohad (pdf) »
  Tarbimiskohad, kuhu oleme ehitatud uue elektrivõrgu ning millel on võimaik liituda uue pingesüsteemiga (pdf) »
  Jooksvalt ehitame uut võrku välja ka nende hooneteni, kus see täna veel puudub.
 • Kui palju üleminek uuele pingele maksab?
  Meie teenused seoses uuele pingesüsteemile üleminekuga on tasuta, aga Teil tuleb enda kuludega teha vajalikud majasisesed elektritööd.
  Hoonevälised elektritööd, sealhulgas liitumiskilbi ja hooneni mineva sisestuskaabli paigaldamine ning arvestite vahetus, on Teile tasuta. Kui me ei ole veel jõudnud sisestuskaablit paigaldada, siis esitage taotlus (doc).
  Teil tuleb oma kuludega ehitada ümber vähemalt majasisese elektrisüsteemi see osa, mis jääb korteritest väljapoole (kortermaja hoone ühiskasutatav osa). Lisaks soovitame kõigil korteriomanikel ajakohastada ka korterisisene elektrisüsteem.
  Elektritööde tegemiseks tuleb pöörduda litsentseeritud elektritööde ettevõtja poole ning tasuda ümberehitamisega seotud kulud.
  Alates aprillist 2015 on võimalik taotleda KredExist toetust elektrisüsteemi renoveerimiseks. Teie jaoks tähendab see, et riigi abil maksate oma hoone elektrisüsteemi korteritest väljapoole jääva osa kordategemise eest kuni 50% vähem. Toetuse kohta saate lähemalt lugeda: www.kredex.ee > korteriuhistu > korteriuhistu-toetused > elektripaigaldiste-renoveerimise-toetus. Elektripaigaldiste renoveerimise toetusest lähemalt »
 • Üleminekuks vajalikud sammudKui elate kortermajas, on vaja ühist otsust uuele pingesüsteemile üleminekuks. Eramajas otsustab omanik.

 


Asukoht: Kesklinna linnaosa, Tallinn

Teostatava töö kirjeldus:

Teostati uuele pingesüsteemile ülemineku elektritöö. Täpsemalt elektritööde kohta lugemiseks vajuta "vaata lähemalt"

Summa käibemaksuta: 5 123,26 €

EV Käibemaks 20%: 1 024,65 €

Summa koos käibemaksuga: 6 147,91 €


Saada päring
Alusta navigeerimist