Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste korraldamine

Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste korraldamine

Elektrotehnilised kontrollmõõtmised:

  • isolatsioonitakistuse mõõtmine;
  • kaitse rakendustagatise kontroll;
  • rikkevoolukaitsme kontroll;
  • kaitse-ja PEN- juhtide katkematuse kontroll;
  • potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll;
  • maandustakistuse määramine.

Artikkel :

Elektrikontrolli teostamine
  • Elektrotehnilised mõõtmised annavad ülevaate elektripaigaldise seisukorrast ja peavad veenma kontrollijat paigaldise kasutamise ohutuses. Selleks tehakse mitu erineva iseloomuga mõõtmist. Isolatsioonitakistuse mõõtmisega kontrollitakse paigaldise normaalselt pingestatud osade (juhtme vask- või alumiiniumsoon, lülitite ja kaitseseadmete klemmid ja kontaktid) omavahelise ja nende ning paigaldise muude osade vahelist isolatsiooni. Vanemates paigaldistes on sageli mureks ebapiisav isolatsioonitakistus.
  • Kaitserakenduse kontrolli mõõtmisega tehakse kindlaks paigaldise katseaparatuuri ja juhistiku kokkusobivus. Elektripaigaldise mis tahes punktis avariiolukorras tekkiv ülekoormus või ebapiisava isolatsioonitakistuse tõttu tekkiv lühis peab esile kutsuma kaitseaparatuuri rakendumise. Kaitse mitterakendumine võib kaasa tuua juhistiku liigkuumenemise ja tuleohu.
  • Kaitsejuhi katkematuse kontroll. Elektripaigaldise voolu juhtivad, kuid normaalolukorras pingestamata metallkorpused, ­tarindid ja muud voolu juhtivad elektriseadmetega kokkupuutuvad osad on avariiolukorras võimaliku pinge alla sattumise vältimiseks maandatud kaitsejuhi abil. See mõõtmine veenab kontrollijat kaitsejuhi terviklikkuses ja seega paigaldise kasutamise ohutuses.
  • Maanduse kontroll. Selle mõõtmisega määratakse maanduse ehk maanduspaigaldise maandustakistus.
Lisaks nimetatud mõõtmistele tuleb sõltuvalt elektripaigaldise keerukusest teha paigaldise kasutamise ohutust mõjutavate osade toimimise kontroll ehk talitluskatsed. Selliste lisatööde vajadus ja maht määratakse iga konkreetse paigaldise puhul eraldi.
Tekst : http://www.aripaev.ee/uudised/2002/10/31/elektrikontrolli-teostamine

 


Asukoht: Viimsi, Harjumaa

Teostatava töö kirjeldus:

Elektrotehnilised mõõtmised

Summa käibemaksuta: 213,61 €

EV Käibemaks 22%: 46.99 €

Summa koos käibemaksuga: 260.60 €


Saada päring