Ehitusaegne pingestamine – ehitusaegne kilp

Eesti Elektritööd

Ehitusaegne pingestamine on vajalik ehitustööde teostamise ajaks.

Ehitusaegne pingestamine sisaldas :

 1. Ehitusaegse elektrikilbi paigaldus – 16A 380V + 2 x 220v pistikupesad
 2. Elektrotehnililised mõõtmised
 3. Koostati teostusjoonised ja anti üle kogu nõuetekohane dokumentatsioon.
Ajutist võrguühendust pakume ka klientidele, kes vajavad enne alalise liitumispunkti valmimist elektriga varustamist, näiteks juhul, kui elektrit on vaja eramu ehituse alustamisel enne alalise võrguühenduse valmimist. Sellisel juhul peab Teil olema sõlmitud liitumisleping ja tasutud esimene osamakse alalise võrguühenduse loomiseks.
Ajutine võrguühendus ehitatakse välja kliendi enda kuludega ning seda peab tegema meie poolt kvalifitseeritud elektritööde ettevõte vastavalt väljastatavatele tehnilistele tingimustele. Ajutist võrguühendust on võimalik kasutada kõige rohkem kuus kuud või liitumislepingu olemasolul kuni alalise võrguühenduse valmimiseni. Seejärel peab elektritööde ettevõtte ajutise võrguühenduse likvideerima. Ajutise võrguühenduse ehitamine ja lahtiühendamine võrgust toimuvad kliendi enda kulul.
Tähelepanu! Ajutist võrguühendust võivad välja ehitada ning meie võrguga ühendamist ja lahtiühendamist teha ainult meie poolt kvalifitseeritud elektritööde ettevõtted. Lisaks kulutustele, mis kaasnevad ajutise võrguühenduse väljaehitamiseks, peate arvestama ka Elektrilevi tegevustega, mis on Teile tasulised:
 • Tehniliste tingimuste väljastamine: 41,87 eurot, välja arvatud neile klientidele, kes vajavad ajutist võrguühendust enne alalise liitumispunkti valmimist.
 • Pingestamine, sh arvesti demonteerimine, liinilt ühendamine ja lahtiühendamine, kokku 166 eurot.
Ajutise võrguühenduse loomiseks on vaja läbi teha järgmised sammud:
 • Esitage meile palun taotlus, mille alusel väljastame Teile tehnilised tingimused ajutise võrguühenduse loomiseks. Lisaks taotlusele palun esitage meile ka kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, kelle kinnistule liitumispunkt rajatakse. Avalike ürituste korral soovime saada ka väljastatud tegevusloa koopiat. Palume Teil taotlus meile esitada võimalikult varakult, sest mõlemapoolsed tegevused võtavad aega ning me ei soovi, et Teie korraldatav üritus selle tõttu kannataks.
 • Tehnilised tingimused koostame ja edastame Teile 10 tööpäeva jooksul. Palume koos tehniliste tingimustega väljastatava arve tasuda 14 päeva jooksul.
 • Tingimuste sobivuse korral palun pöörduge võrguühenduse väljaehitamiseks meie poolt kvalifitseeritud elektritööde ettevõtte poole, kellel on õigus teostada töid Elektrilevi võrgus.
 • Teie poolt nimekirjast väljavalitud ettevõte ehitab välja nõuetekohase võrguühenduse. Selle valmides peab ehitaja korraldama vajalikud ühendamised Elektrilevi võrguga ning tõendama, et ehitustööd on tehtud vastavalt kõikidele seaduses ettenähtud nõuetele.
 • Esitage meile palun teatis ning nõuetekohasuse tunnistuse koopia. Erandina piisab kuni 35 A ühenduste korral ehitaja deklaratsioonist. Seejärel väljastame Teile teenusarve. Pärast arve laekumist sõlmime Teiega tähtajalise võrgulepingu kuni kuueks kuuks või liitumislepingu olemasolul alalise võrguühenduse väljaehitamiseni.
 • Seejärel lepime Teiega kokku pingestamise aja. Pingestamine toimub 10 päeva jooksul pärast teatise esitamist, arvete tasumist ning tähtajalise võrgulepingu sõlmimist.
 • Pärast pingestamist on ajutine võrguühendus Teile kasutamiseks valmis.
Ajutise võrguühenduse lõpetamine:
 • 14 päeva enne tähtajalise võrgulepingu lõppemist võtame Teiega ühendust, et kokku leppida võrguühenduse lõpetamise sammudes.
 • Pärast lõpliku kuupäeva kokkuleppimist teeme võrguühenduse pingetuks ning demonteerime arvesti.
 • Seejärel peab elektritööde ettevõte, kellega olete sõlminud lepingu , ajutise võrguühenduse likvideerima. Elektritööde ettevõte peab võrgust lahtiühendamise kooskõlastama meiega.

Tekst : https://www.elektrilevi.ee/ajutise-vorguuhenduse-loomine

 

 


Asukoht: Saue vald, Harjumaa

Teostatava töö kirjeldus:

Teostati ehitusaegseks pingestamiseks vajalikud tööd. Täpsemalt elektritööde kohta lugemiseks vajuta "vaata lähemalt"

Summa käibemaksuta: 235,24 €

EV Käibemaks 20%: 47,05 €

Summa koos käibemaksuga: 282,29 €


Saada päring
Alusta navigeerimist